Šedý zákal

Zrak je pro život člověka klíčovým smyslem, kterým vnímáme přibližně 80 % všech informací o realitě kolem nás. Jakékoliv jeho zhoršení je tak velice nepříjemným problémem.

Šedý zákal, známý také jako katarakta, je jedním z nejčastějších problémů, který postihuje zrakový systém člověka. Toto onemocnění postihuje čočku oka, která je za běžného stavu čirá. Čočka je tvořena proteiny, které se však časem mohou začít rozkládat, což vede ke snížení průhlednosti čočky. Tento proces může být přirovnán k přeměně bílku při tepelném zpracování vajíčka. Takto zakalená čočka nedovoluje světelným paprskům procházet na sítnici, a dochází tak k narušení vidění. Zakalení čočky postupně narůstá a s tím se výrazně zhoršuje kvalita zraku. Mozek sice částečně dokáže filtrovat zhoršený obraz, kvalita zraku však pomalu klesá.

Příznaky šedého zákalu

Katarakta se vyvíjí postupně a její příznaky se mohou lišit v závislosti na závažnosti onemocnění. Mezi symptomy šedého zákalu se řadí postupné zhoršování zraku, snížená ostrost a kontrast a zvýšená citlivost na sluneční a jiná světelná záření. Projev šedého zákalu se dá připodobnit k pohledu přes zamlžené brýle či okno. V krajních případech může dojít až k úplné slepotě.

Onemocnění šedého zákalu nedoprovází žádná bolest. V případě, že však dochází ke snížení kvality života z důvodu poruchy vidění, je určitě na místě se poradit s odborníky o možnostech léčby.

Více o příznacích šedého zákalu

Příčiny vzniku šedého zákalu

Jednoznačné příčiny vzniku šedého zákalu nejsou známy. Existuje však několik faktorů, které mohou přispět ke vzniku tohoto onemocnění, popř. jeho vývoj urychlit. Mezi tyto faktory patří:

  • Stárnutí: Přirozený proces stárnutí oka a vliv prostředí zvyšuje riziko vzniku šedého zákalu. Přes tři čtvrtě populace nad 70 let postihuje šedý zákal.
  • Dioptrické vady: tyto vady zraku mohou urychlit vývoj katarakty.
  • Užívání některých léků: užívání kortikoidů, cytostatik či některých očních kapek může též zvýšit pravděpodobnost vzniku šedého zákalu.
  • Dědičné předpoklady: genetická výbava jedince může hrát roli ve vyšší pravděpodobnosti vzniku katarakty. Do rizikovější kategorie se řadí ženy, černoši či například lidé s metabolickými a systémovými onemocněními
  • Úrazy, onemocnění a záněty oka: akutní stav oka může způsobit tzv. traumatickou kataraktu.
  • Nezdravý životní styl: kouření, užívání drog, špatná výživa, nadměrné působení IR a UV záření a další faktory naplňující znaky nezdravého životního stylu mohou zásadněji přispět k rozvoji šedého zákalu.

Šedý zákal není výjimečným onemocněním a u každého jedince existuje určité riziko jeho rozvoje.

Léčba šedého zákalu

Jedinou účinnou metodou léčby je chirurgický zákrok, při kterém se odejme zakalená čočka pacienta a nahradí se čočkou umělou. Tato operace je bezbolestná, bezpečná, efektivní a pro specialisty představuje skutečně rutinní záležitost. Tento druh zákroku je jedním z nejčastějších a doba jeho trvání bývá zpravidla do 15 minut. Zákrok je veden pod lokální anestezií, kdy se pacientovi před zákrokem do oka aplikuje znecitlivující látka. Následně je možné bezbolestně provést výměnu čoček.

Po operaci může pacient ihned odejít domů a druhý den následuje kontrola. Zároveň se zahájí pooperační antibiotická léčba po dobu alespoň 7 dnů. Velmi dobré vidění má člověk zpravidla ihned po operaci. Pacient vidí ostře a v běžné barevné paletě, na kterou si musí znovu pomalu zvyknout. Ustálení zraku může u někoho trvat až 3 týdny.

Operační zákrok je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Připlatit si však pacient může při výběru jiné umělé čočky než té základní (monofokální nitrooční čočka sférická (ALCON)). Čočku není nutné během života znovu měnit, zůstává v oku natrvalo.

Volbou vhodné nitrooční čočky je možné snížit závislost na dioptrických brýlích. Implantovaná umělá čočka dokáže odstranit dioptrickou vadu pacienta a navrátit mu ostrý zrak.

Více o operaci šedého zákalu

Závěr

Šedý zákal není výjimečným jevem a postihuje velkou část populace. Díky moderním chirurgickým zákrokům je možné tyto zrakové potíže vyřešit efektivně, rychle a především bezpečně. Obnovení zrakové ostrosti tak nepředstavuje pro zkušené specialisty žádný problém.

Pokud si všimnete jakýchkoliv příznaků onemocnění či jiných změn ve svém vidění, neváhejte se nám ozvat. Profesionální tým skupiny společností OFTEX Vám zaručuje tu nejkvalitnější péči.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Tuto problematiku již s našimi specialisty lidé řeší v rámci online poradny. Zjistěte, zda tyto informace pomohou i vám.

Obrázek
ZEPTEJTE SE LÉKAŘE

Položte dotaz specialistovi nebo se podívejte na již řešené zdravotní problémy.

GARANTUJEME NEJVYŠŠÍ KVALITU

V léčbě, následné péči i v preventivní péči se vždy celý tým společnosti OFTEX řídí zásadami jako jsou: Používání nejmodernějších léčebných postupů a vybavení; Transparentní komunikace s klientem; Zodpovědnost za výsledky; Podílení se na vědeckých výzkumech a aplikacích nejnověji zdokonalených způsobů léčby; Klient je pro nás vždy na prvním místě; Dbáme na přirozenou dokonalost ve všem, co děláme. Garantujeme nejvyšší kvalitu a úroveň zdravotní péče poskytované ve všech našich pobočkách.

Křížky