Krátkozrakost

Krátkozrakost (Myopie)

Krátkozrakost, známá též pod názvem myopie, je pravděpodobně nejčastější oční vada. Touto vadou je postiženo až 30 % lidí. Tato vada postihuje děti i dospělé.

Jde o dioptrickou oční vadu, při níž se dotyčné osobě vzdálené objekty jeví rozmazaně. Krátkozrací lidé mají potíže se zaměřením na vzdálenější objekty, což může působit problémy při běžných činnostech, jako je řízení automobilu, sportování nebo sledování televize. 

Neschopnost správně zaostřit na vzdálenější objekty může způsobit velkou míru nepohodlí a mohou vznikat až nebezpečné situace jako například v případě řízení automobilu.

Příčiny vzniku krátkozrakosti

Pokud je oko příliš dlouhé nebo lomivost optické soustavy je v poměru k délce oka větší, tak se paprsky sbíhají již před sítnicí. Na sítnici proto dopadá rozostřený obraz. Tak vzniká krátkozrakost.

Přesná příčina vzniku krátkozrakosti není zcela objasněna. Předpokládá se však, že se na jejím vzniku podílí kombinace genetických a environmentálních faktorů, tedy vlivů vnějšího prostředí.

Mezi časté příčiny krátkozrakosti patří:

 • Dědičné predispozice: Krátkozrakost se vyskytuje častěji u lidí, jejichž rodiče nebo sourozenci jsou taktéž krátkozrací.
 • Vysoká zraková zátěž, velmi časté čtení, práce s počítačem, drobná detailní práce.
 • Nedostatek času stráveného venku na slunci.
 • Šedý zákal: existence šedého zákalu v čočce oka může způsobit krátkozrakost.

Příznaky krátkozrakosti

Krátkozrakost se v běžném životě může projevit při mnoha běžných lidských činnostech. Například při řízení automobilu má pacient problém s rozpoznáváním dopravních značek, při čtení z tabule ve škole či při čtení textu na billboardech v ulicích. Potíže mohou nastat i při sledování televize

Lidé postiženi krátkozrakostí pak při snaze o lepší zaostření mhouří nebo přivírají oči při pohledu na vzdálené objekty. Pacienti si pak často také nadměrně mnou oči. Dlouhodobé mnutí očí pak může způsobit další vedlejší zrakové obtíže.

Mezi příznaky krátkozrakosti pak patří zvýšená únava očí projevující se například pálením. Krátkozrakost pak může způsobit až silné bolesti hlavy nebo závratě.

Diagnostika krátkozrakosti

Krátkozrakost diagnostikuje oční lékař pomocí vyšetření zraku. K vyšetření se používá refraktometr, který měří zakřivení rohovky a čočky a na základě toho stanoví, jaká dioptrická korekce je potřeba.

Míra krátkozrakosti se odvozuje od počtů dioptrií (D):

 • lehká krátkozrakost (do -3 D), 
 • střední krátkozrakost (-3 až -6 D)
 • vysoká krátkozrakost (od -6 D)

Uvedení znaménka před počtem dioptrií je důležité. Znaménko
plus značí dalekozrakost a znaménko mínus značí krátkozrakost. 

Léčba krátkozrakosti

K dosažení ostrého vidění se používají brýle s rozptylným sklem nebo kontaktní čočky. Chirurgická léčba zahrnuje laserové operace nebo implantaci nitrooční čočky.

Brýle a kontaktní čočky

Brýle a kontaktní čočky jsou nejčastějším způsobem korekce krátkozrakosti. Funkcí brýlí či kontaktních čoček je rozptýlení světla pomocí rozptylné čočky, a tedy jeho posunutí přímo před sítnici, kde se obraz promítá ostře. Brýle na dálku poznáte podle toho, že je čočka uprostřed tenčí než na okrajích. Kontaktní čočky mají taktéž rozptylný tvar, aby přeměnila rovnoběžný svazek paprsků na rozbíhavý, ale jsou přímo v kontaktu s rohovkou, a mívají tedy větší korekční účinek než brýle.

Laserová operace

Laserová operace je chirurgický zákrok, který upravuje zakřivení rohovky. Tím se dosáhne, že se světlo láme tak, aby se obraz promítal ostře na sítnici. Pacient, který podstoupil operaci, následně nemusí nosit brýle nebo kontaktní čočky, což je velkým přínosem při každodenních činnostech.

Laserová operace je rychlá a účinná metoda, která přináší dlouhodobý výsledek, ale není vhodná naprosto pro každého. 

Implantace nitrooční čočky

Při zákroku zvaném refrakční lensektomie lékař přímo do oka implantuje umělou nitrooční čočku s předem vypočítanými dioptriemi vám na míru. 

Monofokální nitrooční čočkou lze odstranit dioptrie na jednu vzdálenost, buď na dálku, nebo na blízko. Multifokální nitrooční čočka pak dokáže navrátit ostrý zrak do dálky i na blízko s trvalým efektem. Na všechny vzdálenosti, tedy na dálku, na blízko i na střední vzdálenost se používá nejmodernější trifokální nitrooční čočka.

Metoda implantace nitrooční čočky je vhodná především pro pacienty nad 40 let věku. Pro mladší zájemce se doporučuje implantace tzv. fakické nitrooční čočky, která umožňuje vidění bez brýlí na všechny vzdálenosti. 

Prevence krátkozrakosti

Existují určité faktory, které mohou pomoci předejít rozvoji krátkozrakosti. Mezi hlavní faktory patří:

 • Snížení zrakové zátěže, zejména práce na blízko.
 • Zvýšení času stráveného venku na slunci.
 • Dodržování zásad zdravého životního stylu, jako je
  dostatečný spánek a vyvážená strava.

Velmi významnou roli v prevenci krátkozrakosti hraje množství stráveného pobytu venku na slunci. V případě, že venku trávíme dostatek času, zvládnou oči následně větší námahu způsobenou například sledováním obrazovky, čtením a podobným zrakově náročným činnostem.

Dostatečné množství stráveného času venku je zásadní pro prevenci vzniku krátkozrakosti u dětí

Závěr

Krátkozrakost je velmi častá oční vada, která má rozhodně negativní dopad na kvalitu života. Pokud máte podezření, že trpíte krátkozrakostí, je důležité navštívit očního lékaře, který vám zajistí včasnou a správnou diagnózu a doporučí vhodnou léčbu, díky níž se problém nebude nadále prohlubovat.

Neváhejte a objednejte se na včasnou kontrolu u špičkových očních lékařů OFTEX.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Tuto problematiku již s našimi specialisty lidé řeší v rámci online poradny. Zjistěte, zda tyto informace pomohou i vám.

Obrázek
ZEPTEJTE SE LÉKAŘE

Položte dotaz specialistovi nebo se podívejte na již řešené zdravotní problémy.

GARANTUJEME NEJVYŠŠÍ KVALITU

V léčbě, následné péči i v preventivní péči se vždy celý tým společnosti OFTEX řídí zásadami jako jsou: Používání nejmodernějších léčebných postupů a vybavení; Transparentní komunikace s klientem; Zodpovědnost za výsledky; Podílení se na vědeckých výzkumech a aplikacích nejnověji zdokonalených způsobů léčby; Klient je pro nás vždy na prvním místě; Dbáme na přirozenou dokonalost ve všem, co děláme. Garantujeme nejvyšší kvalitu a úroveň zdravotní péče poskytované ve všech našich pobočkách.

Křížky