I Vincent van Gogh měl šedý zákal

Možná proto měly jeho obrazy zvláštní zlatavý nádech. Šedý zákal totiž způsobí, že vidíme šedě a postupně vnímáme okolní svět i v teplejších žlutých odstínech. To jsme se dozvěděli v Radioporadně od primáře OFTEX oční kliniky MUDr. Vladimíra Kordy.

Jak vzniká šedý zákal

Je to porucha průhlednosti oční čočky, která snižuje kvalitu vidění a často se vyskytuje především u lidí starších šedesáti let. Začíná mírným stupněm zakalení čočky, které zpočátku nemusí vidění výrazně ovlivňovat. Pokud se ale problém neřeší, zkalení se zvětšuje a dochází k podstatnému zhoršení zraku. To se projevuje například zamlženým viděním a může dojít k částečnému zkreslení pozorovaného obrazu nebo vnímaných barev.

Šedý zákal – nejčastější oční operace u nás i ve světě

Více než 110 000 lidí bylo v České republice v loňském roce na operaci šedého zákalu. Neexistují totiž žádné léky, kapky nebo speciální brýle, které by mohly vzniklý šedý zákal odstranit. Jedinou možností je operační zákrok, při kterém se z oka vyjme zkalená čočka a nahradí se čočkou umělou.

Jak se operace provádí

Na oční klinice primáře Kordy se odstranění šedého zákalu provádí ambulantním operačním zákrokem, který trvá 10-15 minut. Vše probíhá pouze v místním znecitlivění, kterého lékaři docílí aplikací očních kapek po dobu 30 minut před zákrokem.

Oční chirurg na operačním sále vytvoří mikroskalpelem jeden nářez rohovky o délce 1,8 mm. Tímto otvorem se odsaje vnitřek původní zkalené čočky a do pouzdra, které po ní zůstane, se vloží umělá nitrooční čočka o vypočítané dioptrické hodnotě. Ta je určena na podkladě speciálního biometrického vyšetření. Operace je bezbolestná, během zákroku můžete cítit jen mírný tlak v oku.

Hned po operaci odcházíte domů se zalepeným okem. Druhý den je kontrola. Pooperačně se do oka kapou antibiotika po dobu minimálně 7 dní. Ustálení vidění trvá až tři týdny, ale pacient vidí velmi dobře prakticky hned po operaci. Paradoxně největší problém dělá po zákroku skutečnost, že vidíte ostře a v barevné paletě, které jste odvykli. Za několik dnů si každý na nové vnímání okolního světa postupně zvykne.

Při implantaci monofokální čočky je po domluvě s pacientem dioptrická hodnota čočky vypočítána tak, aby po operaci viděl bez brýlí na dálku nebo na blízko.

V případě, že nechcete po zákroku hledat brýle pokaždé, když si budete chtít přečíst noviny, je ideální variantou implantace multifokální nitrooční čočky, s kterou uvidíte precizně na dálku i na blízko.