Výzkumy a mezinárodní studie

Na oční klinice OFTEX probíhá aktuálně 12 mezinárodních studií či výzkumů. Společná kritéria pro všechny studie jsou: věk nad 18 let (pokud není uvedeno jinak) a předchozí účast v očních klinických studiích.

Daylight

Cílem je porovnat účinnost intravitreálně podávané Eyely a nové látky KSI-301 u pacientů s nově diagnostikovanou  vlhkou makulární degenerací. Celkem bude aplikováno 10 injekcí s léčebnou látkou. Délka trvání účasti ve studii je 44 týdnů a požadovaný vstupní visus 0,06 – 0,8.

Glow

Cílem je zjistit účinnost intravitreálně podávané nové látky KSI-301 u pacientů s diagnostikovanou střední a těžkou formou neproliferativní diabetické retinopatie.  Je vhodná pro pacienty s diabetem typu I i II. Oko  může být již dříve léčeno laserem.  Délka trvání účasti ve studii je 100 týdnů a požadovaný vstupní visus 0,5 a víc.

Opthea

Cílem je porovnat účinnost intravitreálně podávaného Lucentisu v kombinaci s novou látkou OPT-302 v porovnání s podáváním samotného Lucentisu u pacientů s nově diagnostikovanou vlhkou makulární degenerací.  Délka trvání studie je 100 týdnů a požadovaný vstupní visus 0,06-0,3.

ALXN2040

Cílem je zjistit účinnost perorálně podávaných tablet Danicopanu ( ALXN2040) u pacientů s nově diagnostikovanou atrofickou makulární degenerací. Danicopan je používán jako přídavný lék k monoklonálním protilátkám v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie.  Délka studie  je 166 týdnů a požadovaný vstupní visus v rozmezí 0,025-1,0..

MYLAN – diabetická retinopatie

Cílem je  zhodnotit účinnost a bezpečnost léku MYL-1701P a Eyley u pacientů s diabetickým makulárním edémem. Pro pacienty s diabetes mellitus I a II s neprodiferativní diabetickou retinopatií a s diabetickým makulárním edém. Délka trvání 52 týdnů, edémem sítnice nad 300 um a visus 0,1 – 0,5.

APELLIS – VPMD stádium geografické atrofie (fáze III)

Cílem je porovnání léku APL-2 s kontrolní skupinou (falešná injekční procedura) u pacientů s geografickou atrofií způsobenou věkem podmíněnou makulární degenerací hodnocenou změnami celkové léze geografické atrofie měřené autoflorescencí. Pro pacienty s geografickou atrofií léčenou intravitreální injekcí. Délka trvání 30 měsíců.

ALLERGAN – zelený zákal otevřeného úhlu a zvýšený nitrooční tlak

Cílem je zhodnotit efektivitu a trvání Bimatoprost SR u paceintů s glaukomem otevřeného úhlu a nitrooční hypertenzí. Pro pacienty se zeleným zákalem a nitrooční hypertenzí s tlakem nad 22 torrů bez léčby. Délka trvání 30 měsíců.

LT4032-301 – zelený zákal otevřeného úhlu a léčený zvýšený nitrooční tlak

Cílem je zhodnotit efektivitu Lumiganu bez konzervantů a jeho vedlejší účinky.Pro pacienty s glaukomem nebo zvýšením nitroočním tlakem, který je 6 měsíců na monoterapii prostaglandinu, kdy nitrooční tlak při současné léčbě není vyšší než 18 torrů.

IKERVIS

Cílem je zhodnotit účinnost cyklosporinu při léčbě suchého oka. Určeno pro pacienty se suchým okem, kteří mají podle oxfordské škály barvení alespoň st. 3.

VGFTe-HD-DME-1934 (PHOTON)

Cílem je  porovnat účinnost a bezpečnost léku Eylea podávané ve standardních dávkování s vyšším dávkováním a nižší frekvenci dávek u pacientů s diabetickým makulárním edémem. Pro pacienty s diabetes mellitus I a II s neprodiferativní diabetickou retinopatií a s diabetickým makulárním edém. Délka trvání 96 týdnů, edémem sítnice nad 320 um a vstupním visus 0,1 – 0,5.

AMGEN

Cílem je  zhodnotit účinnost a bezpečnost léku ABP938 a Eyley u pacientů s nově diagnostikovanou věkem podmíněnou makulární degenerací, vlhkou formou. Bude aplikováno 8 injekcí léčebnou látkou. Délka trvání 52 týdnů, edémem sítnice nad 300 um a visus 0,1 – 0,5.

SCD-411

Cílem je  porovnat účinnost Eyely a nové biosimulární látky SCD411 u pacientů s nově diagnostikovanou  vlhkou makulární degenerací.   Bude aplikováno 8 injekcí léčebnou látkou. Délka trvání 52 týdnů, edémem sítnice nad 300 um a visus 0,1 – 0,5.  Obrovskou výhodou této studie je možnost léčit v rámci ní obě oči, pokud to stav vyžaduje.