Výzkumy a mezinárodní studie

Na oční klinice OFTEX probíhá aktuálně 5 mezinárodních studií či výzkumů. Společná kritéria pro všechny studie jsou: věk nad 18 let (pokud není uvedeno jinak) a předchozí účast v očních klinických studiích.

MYLAN – diabetická retinopatie

Cílem je  zhodnotit účinnost a bezpečnost léku MYL-1701P a Eyley u pacientů s diabetickým makulárním edémem.
Pro pacienty s diabetes mellitus I a II s neprodiferativní diabetickou retinopatií a s diabetickým makulárním edém.
Délka trvání 52 týdnů, edémem sítnice nad 300 um a vísus 0,1 - 0,5. 

APELLIS – VPMD stádium geografické atrofie (fáze III)

Cílem je porovnání léku APL-2 s kontrolní skupinou (falešná injekční procedura) u pacientů s geografickou atrofií způsobenou věkem podmíněnou makulární degenerací hodnocenou změnami celkové léze geografické atrofie měřené autoflorescencí.
Pro pacienty s geografickou atrofií léčenou intravitreální injekcí. Délka trvání 30 měsíců. 

ALLERGAN – zelený zákal otevřeného úhlu a zvýšený nitrooční tlak

Cílem je zhodnotit efektivitu a trvání Bimatoprost SR u paceintů s glaukomem otevřeného úhlu a nitrooční hypertenzí. 
Pro pacienty se zeleným zákalem a nitrooční hypertenzí s tlakem nad 22 torrů bez léčby. Délka trvání 30 měsíců. 

LT4032-301 – zelený zákal otevřeného úhlu a léčený zvýšený nitrooční tlak

Cílem je zhodnotit efektivitu Lumiganu bez konzervantů a jeho vedlejší účinky.Pro pacienty s glaukomem nebo zvýšením nitroočním tlakem, který je 6 měsíců na monoterapii prostaglandinu, kdy nitrooční tlak při současné léčbě není vyšší než 18 torrů.

IKERVIS

Cílem je zhodnotit účinnost cyklosporinu při léčbě suchého oka.
Určeno pro pacienty se suchým okem, kteří mají podle oxfordské škály barvení alespoň st. 3.

 

Copyright © 2004 - 2020 OFTEX, s.r.o. | Kontakt | Ochrana osobních údajů | Podmínky užití | Vytvořila reklamní a marketingová agentura PAREXPO