Tupozrakost

amblyopie

Co je to tupozrakost a jak se projevuje?

Tupozrakost (amblyopie) je funkční vada oka, která se vyskytuje přibližně u 3 - 4 % dětí a která postihuje ve většině případů pouze jedno oko. Toto tupozraké oko má výrazně sníženou schopnost vidění ve srovnání s druhým lépe vidoucím okem. Díky tomuto rozdílu ve vidění tupozrakého oka a druhého oka dostává mozek dva rozdílné obrazy. Proto mozek začne obraz z tupozrakého, hůře vidoucího oka, sám ignorovat, aby zamezil celkovému zhoršení vidění, případně až dvojitému vidění. Tím však dochází k tomu, že dítě postižené tupozrakostí vidí prakticky jen jedním okem. Obraz z tupozrakého oka mozek dítěte nezpracovává a tím toto oko postupně „upozaďuje“.

Jaké jsou příčiny tupozrakosti?

Hlavní příčinou tupozrakosti je rozdíl dioptrií mezi oběma očima. Další příčinou tupozrakosti bývá šilhání dětí, kdy vzájemná spolupráce obou očí nefunguje správně, každé oko se dívá jiným směrem. Oko stáčející se k nosu nebo ke spánku je vyřazeno z vidění a toto oko je také většinou tupozraké. Dalšími příčinami tupozrakosti jsou například šedý zákal, úraz oka nebo jiné zrakové postižení.

Jak poznat u dítěte tupozrakost?

Tupozrakost s přesností diagnostikuje vždy pouze oční lékař. Rodiče však může na možný výskyt této vážné oční vady upozornit například časté narážení dítěte do nábytku a věcí, zakopávání, pálení a zarudnutí očí dítěte, časté mnutí si očí a mrkání, stálé záněty očí, přivírání a mhouření jednoho oka nebo naklánění hlavy na jednu stranu. Při únavě dítěte jsou tyto příznaky více znatelné. Šilhání je také jeden z příznaků tupozrakosti. Máte-li pocit, že i Vaše dítě má některé z příznaků, neváhejte a navštivte některé z očních center OFTEX. Včasné zahájení léčby je opravdu velmi důležité.

Jak se tupozrakost léčí?

Léčba tupozrakosti je možná pouze konzervativně, tedy nelze léčit pomocí operace. Důležitým základem léčby je však včasné odhalení a léčení této vady. Největší úspěchy léčby jsou u dětí, u nichž je léčba zahájena mezi 2. až 3. rokem věku dítěte. Tupozrakost je možné léčit pouze, dokud není ukončen vývoj zraku dítěte, což bývá přibližně kolem 8. roku věku. Čím později je tupozrakost diagnostikována a zahájena léčba, tím je šance na úplné vyléčení menší a obnova schopnosti vidět u tupozrakého oka pomalejší. Neléčená tupozrakost způsobuje trvalé poškození zraku. V dospělosti je tato vada již neodstranitelná. Léčba spočívá v opětovném zapojení tupozrakého oka do procesu vidění. Oční lékař nejprve zjistí a předepíše dítěti potřebnou brýlovou korekci podle jeho případné dioptrické vady. Po nasazení brýlí je lépe vidoucí oko zakrýváno okluzorem, čímž mozek začne opět zpracovávat obraz z tupozrakého oka. Dále oční lékař může předepsat ortoptické cvičení.

Copyright © 2004 - 2023 OFTEX, s.r.o. | Kontakt | Ochrana osobních údajů | Podmínky užití | Vytvořila reklamní a marketingová agentura PAREXPO