Sítnicová ambulance

Možnosti vyšetření v rámci naší ambulance:

 • vyšetření pacientů s onemocněním sítnice a sklivce
 • dispenzarizace pacientů s věkem podmíněnou degenerací makuly a diabetickou retinopatií
 • možnost vyšetření pomocí OCT Angio, autofluorescence
 • fluorescenční angiografie
 • snímání očního pozadí pomocí kamery
 • laserová fotokoagulace sítnice diodovým laserem
 • operace sklivce a sítnice
 • injekce léků do sklivce

Sítnicová ambulance se specializuje na diagnostiku, léčbu a sledování pacientů onemocněním sítnice a sklivce. Nachází se v pátém patře polikliniky Vektor s výtahem. Její provoz zabezpečují 3 zkušení lékaři. V této ambulanci jsou vyšetřováni pacienti, u kterých bylo onemocnění sítnice nebo sklivce zachyceno náhodně v rámci základního vyšetření v některé z našich všeobecných ambulancí, dále pacienti dlouhodobě sledovaní v sítnicové ambulanci nebo pacienti s doporučením od jiného lékaře z jiného pracoviště. Možnosti vyšetření v sítnicové ambulanci využívají i pacienti sledovaní na jiném pracovišti, kteří chtějí jen konzultovat svůj zdravotní stav. Vyšetření v sítnicové ambulanci probíhá na základě objednání, které je možné zajistit osobně nebo telefonicky.

Lékaři naší sítnicové ambulance:

Prim. MUDr. Vladimír Korda, Ph.D., MBA

Vzdělání

 • Universita Karlova, Lékařská fakulta Hradec Králové, všeobecné lékařství (1993)
 • Specializace I. stupně v oftalmologii (1996)
 • Specializace II. stupně v oftalmologii (2000)
 • Postgraduální studium Ph.D. (2004)
 • Manažerské studium MBA (2012)

Praxe

 • Oční klinika, Fakultní nemocnice v Hradci Králové (1994-2008)
 • Odborný asistent University Karlovy v Praze, LF v Hradci Králové (2001-2008)
 • OFTEX oční klinika, Pardubice (2008- dosud)

Profesní zaměření

 • Vitreoretinální chirurgie, diagnostika a léčba onemocnění sítnice, terapeutické možnosti u věkem podmíněné makulární degenerace.

Zahraniční stáže

 • Department of Ophthalmology, Moorfield Hospital, Londýn, Velká Británie (2001)
 • Department of Ophthalmology, Kolín nad Rýnem, Německo, (2002)
 • Department of Ophthalmology, Frankfurt, Německo (2003)
 • Department of Ophthalmology, Hamburg, Německo (2005)

MUDr. Eva Kováčiková

Vzdělání

 • 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2005 – 2011)

Praxe

 • Oční klinika dětí a dospělých Univerzity Karlovy 2. LF Fakultní nemocnice Motol (2016)
 • OFTEX oční klinika

Objednat se můžete na telefonních číslech 776 880 880 776 866 886