Lukáš Pavlas

Uvozovky
Vaše zaměstnankyně Mgr. Lucie Russnáková z pobočky Oftex Chrudim je velice profesionální. Jsem pacientem/zákazníkem a když jsem navštívil Vaší pobočku v Chrudimi poprvé a měl konzultaci s paní Mgr. Russnákovou ohledně mého zraku, byl jsem velice mile překvapen její znalostí zraku a především odborným výkladem (mé dosavadní zkušenosti s jinými lékaři se nedají ani zdaleka srovnávat). Zodpověděla mi veškeré mé otázky a její milíý/laskavý přístup ve mne vzbudil kladný pocit, který mne při odchodu přiměl těšit se na další konzultaci. Dále bych chtěl zmínit MUDr. Lisa Bytton, Ph.D., se kterou mám také velice dobré zkušenosti, je profesionální a její individuální přístup k pacientům je obdivuhodný.
Lukáš Pavlas 7.9.2017
Uvozovky