Jaroslav Horák

Uvozovky
Poděkování panu primáři MUDr. Vladimíru Kordovi, Ph.D. a jeho týmu na klinice OFTEX Pardubice i ambulantnímu přístupu v Hradci Králové. Člověk stárne, zrak slábne a přitom si uvědomuje, že existuje řešení – operace – výměna očních čoček. Při otevření dveří v ambulanci OFTEX Hradec Králové s určitou mírou obav a nedůvěry, mne po základním vyšetření pan doktor seznámil se stavem obou očí, popsal mi individuální přístup ke každému z nich a navrhl varianty řešení. Nedůvěra zmizela, obavy z hladkého průběhu operace přetrvaly. Po hladkém průběhu operací obou očí musím konstatovat, že ony obavy se ukázaly jako liché. Ovšem oči jsou oči. Nicméně pro mne nastala nová životní éra vidění – vidění bez brýlí, bez zaostřování a posouvání novin. Ještě jednou moc děkuji. Závěrem musím dodat, že jsem se stal objektem „závisti ze strany známých – že jsem je úspěšně předběhl.“
Jaroslav Horák 15.6.2020
Uvozovky