Jak probíhá vyšetření očí

1. Vstupní pohovor

Víme, jak je někdy těžké uvolnit se z práce na vyšetření k lékaři. Proto je vám náš tým k dispozici vždy, když to potřebujete: během dne i po pracovní době, o víkendech i o státních svátcích. A abychom vás skutečně dobře poznali, každé vyšetření začínáme vstupním pohovorem.

Během vstupního pohovoru vám položíme otázky jako:

 • Řídíte auto?
 • Kolik hodin denně pracujete s počítačem?
 • Pálí vás někdy oči při čtení?
 • Má někdo ve vaší rodině problémy se zrakem?

2. Vyšetření zraku

Po vstupním pohovoru může lékař doporučit řadu dalších vyšetření zraku, která lépe odhalí příčinu vašich potíží. Kompletní vyšetření zraku může trvat 30–60 minut. Uvedeme zde několik příkladů vyšetření:

Vyšetření očního pozadí

 • Trvá 10 minut
 • Nebolestivé
 • Po rozkapání není možné 2–3 hodiny řídit

Cílem vyšetření očního pozadí je zjistit stav sítnicezrakového nervu cévního zásobení očního pozadí (např. při vysokém krevním tlaku, ateroskleróze anebo cukrovce).

Vyšetření provádí lékař pomocí přístroje zvaného oftalmoskop. V tomto případě je vyšetření rychlé (cca 5 minut) a nejsou poté žádná omezení.

Oční pozadí  je také možné vyšetřovat prostřednictvím štěrbinové lampy, kdy je cca 20 minut před samotným vyšetřením nutné obě oči tzv. rozkapat. Po samotném vyšetření bude váš zrak rozmazaný a nesmíte řídit auto. Omezení bude trvat asi 2-3 hodiny po vyšetření.

Vyšetření zorného pole

 • Trvá 10 minut
 • Nebolestivé

Cílem vyšetření je zjistit výpadek zorného pole (skotom). Buď je pozitivní (pacient si své omezení uvědomuje), nebo negativní.

Výpadek zorného pole se měří přistrojem zvaným perimetr. Perimetrie umožní určit místo a rozsah postižení zorného pole a zobrazení stavu zrakové dráhy a sítnice.

Toto vyšetření se využívá při sledování léčby pacientů se zeleným zákalem (glaukomem), s onemocněním sítnice (odchlípení, cévní uzávěry) a při testování rozsahu periferního vidění u řidičů.

Vyšetření nitroočního tlaku

 • Trvá 10 minut
 • Nebolestivé

Při vyšetření nitroočního tlaku se využívá přistroj zvaný bezkontaktní tonometr. Nitrooční tlak se měří pravidelně při léčbě a sledování pacientů se zeleným zákalem(glaukomem).

Vyšetření rohovky

 • Trvá 5 minut
 • Nebolestivé

Vyšetření rohovky se provádí kontaktním ultrazvukovým pachymetrem, který měří její tloušťku. Běžná tloušťka rohovky je cca 550 µm. Tloušťku rohovky měříme zejména u pacientů se zeleným zákalem (glaukomem), kdy se reálná hodnota nitroočního tlaku, změřená aplanačním tonometrem, přepočte v závislosti na tloušťce rohovky.

Zjištění centrální tloušťky rohovky je navíc důležité při precizním předoperačním vyšetření pacienta a posouzení možností operační léčby dioptrických vad.

3. Vyhodnocení

Vyšetření u očního lékaře může odhalit:

 • Refrakční vady (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus). Tyto vady lze následně řešit pomocí brýlí, kontaktních čoček anebo operačně tzv. refrakční chirurgií.
 • Problémy se zaostřováním lze zjistit jak u dětí, tak u dospělých při věkem podmíněné poruše zaostřovací funkce nitrooční čočky, která postihuje všechny lidi po 40. roce věku jako tzv. vetchozrakost (presbyopie).
 • Problémy koordinace očí. I když oči nešilhají, někdy mohou trpět poruchou, kdy obě oči nespolupracují účinně „jako tým“. Tyto tzv. „binokulární poruchy zraku“ mohou způsobovat bolesti hlavy, únavu očí a další příznaky, které se projevují zejména při čtení a práci s počítačem.
 • Šilhání je porucha koordinace pohybu obou očí. Včasné odhalení a správná léčba této poruchy může zajistit trvalé uzdravení. Neléčené šilhání ale může vést k poruchám zraku jako je tupozrakost event. poškození kvality hloubkového vidění.
 • Tupozrakost (amblyopia). Vyskytuje se v případě, kdy oči šilhají anebo když má jedno oko významně jinou hodnotu dioptrií než to druhé. Mozek pak „vypne“ obraz, který přijímá z poškozeného oka. Neléčená tupozrakost oka může zcela zastavit vývoj poškozené části zrakového centra a způsobit tak trvalou ztrátu zraku. Včasná diagnóza a správná léčba této oční poruchy mohou zrak z poškozeného oka obnovit.
 • Oční nemoci. Je řada očních nemocí, které probíhají řadu měsíců či let skrytě a bez příznaků, jako např. zelený zákal (glaukom), diabetická retinopatie, degenerativní onemocnění sítnice atd. Tyto nemoci, které označujeme jako „tichý zabiják“ lze velmi účinně odhalit mnohem dříve, než poškodí důležité funkce nebo struktury oka. Včasná diagnóza a správná léčba pak mohou významně snížit riziko trvalé ztráty zraku.
 • Jiné nemoci. Podrobným vyšetřením oka, zejména pak očního pozadí, sítnice a jejího cévního zásobení, lze také odhalit jiná závažná chronická onemocnění. Oční lékař tak může zjistit např. vysoký krevní tlak, cukrovku, aterosklerózu či vysoký cholesterol.

Co může po vyhodnocení následovat:

 • předepsání brýlí nebo očních čoček ke korekci refrakční oční vady event. chirurgická léčba,
 • konzervativní nebo chirurgická léčba šilhání a binokulárních zrakových potíží,
 • léčba pomocí injekcí, léků, kapek a doplňků stravy (vitamínů, stopových prvků atd.),
 • doporučení pro preventivní či další pravidelné kontroly zraku, navržení individuálního preventivního plánu,
 • doporučení k vyšetření u specialistů při podezření na jiné základní onemocnění (kardiolog, neurolog, diabetolog atd.).