PROBLÉMY PO OPERACI ŠEDÉHO ZÁKALU

Operace šedého zákalu je jeden z nejčastějších a zároveň nejúspěšnějších zákroků v medicíně. Jde však o zásah do lidského těla, a tak se mohou objevit nějakého komplikace navzdory bezpečnosti této operace. Pravděpodobnost těchto komplikací je však velice mizivá. Pravděpodobnost výskytu jakékoliv komplikace po operaci je menší než dvě procenta.

Více o operaci šedého zákalu

Pokud se objeví nějaký zrakový problém po tomto zákroku, mohou být na vině i jiné zrakové potíže, které nejsou přímo spojené s šedým zákalem a provedenou operací. V oku se může nacházet jiná choroba, která narušuje vidění pacienta. Může se také stát, že si během pooperační doby pacient naruší nějakou aktivitou rohovku oka a zkomplikuje tak hojení rány, popř. poškodí implantovanou umělou nitrooční čočku.

Riziko komplikací se také odvíjí od zdravotního stavu pacienta, popřípadě od výskytu jiného očního onemocnění.

Mezi běžné obtíže, které pacienty po operaci šedého zákalu trápí, patří pocit tlaku nebo suchosti v oku. Tyto potíže je možné řešit kapáním umělých slz. Stává se také, že pacient po zákroku vnímá okraj umělé čočky v podobě jakéhosi proužku. I tento jev časem odezní, neboť se časem mozek naučí tento vjem ignorovat.

Komplikace po operaci a při rekonvalescenci

Komplikace po tomto zákroku se sice objevují zřídka, ale vždy existuje určité riziko jejich vzniku. Mezi formy komplikací po operaci katarakty patří záněty, infekce nebo otoky. Může se u pacienta také projevit vyšší citlivost na světlo. Tyto potíže zpravidla bývají dobře léčitelné, popř. příznaky samy odezní v průběhu rekonvalescence. V závažnějších případech je samozřejmě nutné kontaktovat lékaře a poradit se s ním o dalším postupu a řešení problému.

Nejčastěji v průběhu prvního a druhého týdnu od operace může nastat endoftalmitida neboli těžký nitrooční zánět. Tento zánět je velice vzácný, avšak na druhou stranu poměrně nebezpečný. Mezi příznaky patří zhoršení zraku, světloplachost, bolest a zarudnutí oka nebo například otoky víček. Jde o průnik infekce do oka a postupným šířením infekce může skončit až ztrátou zraku. Ačkoliv je tento stav skutečně velmi vzácný, pacient nesmí tyto příznaky podcenit a situaci rychle řešit s lékaři. Velmi účinnou prevencí vzniku endoftalmitidy je podávání preventivních antibiotik během operace, což je však v rámci našich operací samozřejmost a nutnost.

Pozdní komplikace po operaci šedého zákalu

Několik měsíců nebo let po zákroku se může objevit tzv. sekundární katarakta, při které dochází k zakalení původního pouzdra čočky. Nejde tak o zakalení čočky umělé. Tato sekundární katarakta nemusí nutně ovlivňovat kvalitu vidění. Pokud se pacient rozhodne o odstranění této vady, je možné tento zákal odstranit jednoduchou laserovou operací.

Po operaci šedého zákalu se také může objevit odchlípení sítnice oka. Toto onemocnění je závažné a může způsobit i nevratné poškození zraku. Mezi příznaky patří záblesky ve vidění, vize tmavé clony ze strany zorného pole, popř. padajících černých sazí. V případě, že pacient zaregistruje takovéto příznaky, je nutné co nejdříve kontaktovat lékaře a objednat se na oční vyšetření. Včasný záchyt tohoto onemocnění výrazně snižuje následky. Vyšší pravděpodobnost vzniku mají pacienti trpící krátkozrakostí. Častěji pak postihuje odchlípení sítnice oka muže.

Snížení pravděpodobnosti komplikací

Pravděpodobnost vzniku komplikací po operaci šedého zákalu výrazně snižuje schopný a zkušený operatér. Náš tým je složený z profesionálů v oboru. Každý zaměstnanec společnosti OFTEX je zárukou vysoké úrovně kvality při poskytování moderní a účinné zdravotní péče.

Tým OFTEX

Dalším faktorem snižujícím pravděpodobnost komplikací je využití moderních postupů a technologií. Kvalitní přístrojové vybavení našich ordinací a kliniky zaručuje nejšetrnější možné zacházení s pacientovým zrakem a nejvyšší kvalitu výkonu.

Individuální rysy zraku jsou unikátní pro každého člověka, a tak se musíme pomocí pečlivého komplexního předoperačního vyšetření ujistit, že je oko pacienta připraveno na zákrok. Tímto vyšetřením je možné částečně odhalit rizika, která by mohla při operaci vzniknout. Naši pacienti jsou pro nás vždy na prvním místě, a tak v každém případě důkladně dbáme o jejich bezpečí.

Zbytek je již na pacientovi samotném. Dodržování pooperačního režimu je klíčem k dosažení perfektního zhojení rány po operaci a ustálení zraku. Více informací o tom, jak by měl vypadat klidový režim po operaci, se dozvíte v tomto článku.

Více informací o režimu po operaci šedého zákalu

Doporučení

Uvedené komplikace spojené s operací šedého zákalu jsou velmi vzácné, avšak riziko jejich vzniku se nedá nikdy zcela odstranit. Pokud se u Vás objevují jakékoliv příznaky komplikací po operaci šedého zákalu, neváhejte se na nás obrátit. Společně nalezneme příčinu potíží a v závislosti na povaze problému navrhneme a zrealizujeme možná řešení.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, můžete tento dotaz směřovat také na naši online poradnu. V databázi máme již několik tisíc odpovědí od našich velmi kompetentních odborníků na předchozí dotazy klientů.