OCT - optická koherentní tomografie

Je vyšetření sítnice a zrakového nervu prováděné v naprosté většině případů bez rozkapání oka. OCT během několika sekund nasnímá sítnici a vytvoří řezy očního pozadí a zrakového nervu. OCT je velmi významné vyšetření zejména při onemocnění sítnice a dále u zeleného zákalu nebo podezření na něj. Výsledky vyšetření jsou objektivní.

Další využití OCT je preventivní při dědičném zatížení očí, při netypických obtížích s očima nebo při náhodném nálezu na očním pozadí, a to zejména u pacientů, kteří se léčí s celkovými onemocněními jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Vyjmenovaná onemocnění mohou mít neblahý vliv na sítnici a způsobovat změny, které mohou
bez včasné léčby vést postupně až k částečné nebo úplné ztrátě zraku. 

OCT snímky analyzují jednotlivé vrstvy sítnice a stanovují počet nervových vláken u zrakového nervu. OCT vyšetření je tedy zásadní pro brzké odhalení nemocí ve stádiu, kdy si pacient sám ještě není vědom větších obtíží. Tím můžeme oční nález včas léčit anebo sledovat, zda dochází či naopak nedochází k dalším změnám.

OCT vyšetření běžně klientům provádíme i na vyžádání. Přínos z výsledků optické koherentní tomografie je pro klienty natolik zásadní, že jej mnozí lidé podstupují pravidelně, ačkoliv mají zdravé oči. Snímky z OCT poskytnou
lékaři tak cenné informace o stavu oka, které sám není schopen při běžné prohlídce zraku rozpoznat, což je největší přínos OCT. S trochou nadsázky lze říci, že OCT vidí to, co je běžnému oku skryto. 

Vyšetření si klienti hradí sami. Cena je uvedena v ceníku. Všechna oční centra společnosti OFTEX jsou vybavena přístroji OCT.

Proč je vyšetření OCT důležité?

Toto objektivní vyšetření rychle a bezbolestně ukáže stav sítnice a zrakového nervu i všech jejich vrstev, čímž onemocnění oka (například zelený zákal, degenerace sítnice, makulární díra a další onemocnění zadní části oka) odhalí dříve, než by bylo možno rozpoznat při běžném očním vyšetření. Vyšetření nemá žádné kontraindikace, mohou jej absolvovat i malé děti, těhotné ženy a lidé trpící jiným onemocněním.

Copyright © 2004 - 2023 OFTEX, s.r.o. | Kontakt | Ochrana osobních údajů | Podmínky užití | Vytvořila reklamní a marketingová agentura PAREXPO