Kalendář 1.01.2022

Evropský projekt „Vzdělávání zaměstnanců oční kliniky“

Cílem projektu je vzdělávat zaměstnance oční kliniky v plánovaných aktivitách a dosáhnout tak jejich požadované úrovně znalostí, dovedností a kompetencí. To zajistí společnosti možnost plnit nové a náročnější úkoly tak, aby byl předpoklad získání a udržení konkurenceschopnosti, požadovaného rozvoje a trvalého stabilního postavení na trhu. Společnost potřebuje být schopna pružně a rychle reagovat na změny a nové trendy v příslušných odbornostech, což nelze bez trvalého rozvoje zaměstnanců.

Obrázek