Evropský projekt "Vzdělávání zaměstnanců oční kliniky"

Na naší klinice je realizován projekt „Vzdělávání zaměstnanců v OPHTHA TRADE“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013573, který je spolufinancován z prostředků ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je vzdělávat zaměstnance oční kliniky v plánovaných aktivitách a dosáhnout tak jejich požadované úrovně znalostí, dovedností a kompetencí. To zajistí společnosti možnost plnit nové a náročnější úkoly tak, aby byl předpoklad získání a udržení konkurenceschopnosti, požadovaného rozvoje a trvalého stabilního postavení na trhu. Společnost potřebuje být schopna pružně a rychle reagovat na změny a nové trendy v příslušných odbornostech, což nelze bez trvalého rozvoje zaměstnanců.


 

Copyright © 2004 - 2023 OFTEX, s.r.o. | Kontakt | Ochrana osobních údajů | Podmínky užití | Vytvořila reklamní a marketingová agentura PAREXPO