Druhy přístrojového vyšetření očí

Autorefraktokeratometrie

Je rychlé nekontaktní vyšetření používané ke změření dioptrické vady oka a zakřivení rohovky. Vyšetření je velmi jednoduché, spočívá pouze ve sledování obrázku.

Tonometrie

Je rychlé nekontaktní vyšetření zjišťující tlak v oku pomocí proudu vzduchu. Toto vyšetření je vhodné jako prevence zeleného zákalu u pacientů nad 40 let.

Pachymetrie

Je nekontaktní vyšetření zjišťující tloušťku rohovky. Tloušťka rohovky je údaj nutný pro správné stanovení nitroočního tlaku.

Perimetrie

Je nekontaktní vyšetření zorného pole poskytující informaci o zrakovém systému. Zjišťují se výpadky v zorném poli a poruchy periferního vidění. Toto vyšetření se používá zejména jako prevence, ke sledování stavu zeleného zákalu a při neurologických onemocněních. Více...

OCT (optická koherentní tomografie)

Je vyšetření sítnice a zrakového nervu prováděné v naprosté většině případů bez rozkapání oka. OCT během několika sekund nasnímá sítnici a vytvoří řez očního pozadí a zrakového nervu. Používá se zejména při onemocnění sítnice a u zeleného zákalu. Analyzuje vrstvy a stanovuje počet nervových vláken u zrakového nervu. Všechna oční centra společnosti OFTEX jsou vybavena přístroji OCT. Více...

DNEye Scanner

Je nekontaktní vyšetření, které zjistí kompletní informace o dioptrických hodnotách a o deformacích obrazu vznikajících v oku. Tento scanner automaticky a velmi přesně změří i ty nejmenší odchylky od ideálního vidění,
a to jak na blízko, tak i na dálku. Tímto přístrojem je také možné změřit hodnoty nitroočního tlaku, tloušťku rohovky a zmapování přední plochy rohovky. Měření bere rovněž v potaz velikost zornice a zaznamenává mnohem
více údajů, než je běžné. Výsledky tohoto vyšetření ukáží, jak lépe využít potenciál Vašeho zraku. Podle výsledků měření lze také plně individualizovat vybrané brýlové čočky přímo pro Vaše oči. DNEye Scanner 2+ je novinkou
v naší pobočce v Hradci Králové od dubna 2017. Tento unikátní přístroj se v ČR vyskytuje pouze na několika pracovištích.

HRT

Je další nekontaktní vyšetření zrakového nervu používané ke sledování zeleného zákalu. Výsledky HRT, vytvořené obrazy, poskytnou podklad určující stupeň a vývoj stavu zeleného zákalu.

Pentacam

Je nekontaktní vyšetření přední části oka. Zjišťuje se zejména pravidelnost zakřivení celé rohovky a její přesná tloušťka.

IOL Master

Je nekontaktní vyšetření, které poskytuje informaci o rozměrech oka. Vyšetření se používá před operací šedého zákalu, před zákroky při odstranění dioptrií, ale i ke sledování vývoje dioptrických vad nejen u dětí.

Endoteliální mikroskop

Je přístroj, který ve velmi krátkém čase dokáže určit počet, tvar a celkovou kvalitu endotelových buněk v rohovce. Tyto endotelové buňky jsou zodpovědné za výživu rohovky oka a též za její průhlednost.

I - trace

Je vyšetření, při kterém přístroj pomocí zobrazení ukáže, jak pacient skutečně vidí. Používá se k vyšetření přední části oka. Toto vyšetření patří mezi nadstandardní a je v roce 2016 novinkou na naší oční klinice.

Ultrazvuk oka - Hi Scan Sono

Je nejmodernější ultrazvukový přístroj, který umožňuje lékaři nahlédnout do míst oka a jeho okolí, která nejsou jinak běžně vidět ani přístroji vyšetřující oko. Jde o neinvazivní, nebolestivé a rychlé vyšetření.

Fundus kamera

Je speciální sítnicový fotoaparát, který zaznamenává stav sítnice i bez rozkapání oka. Zaznamenaný stav sítnice oka lze porovnávat v čase.

Retinomax

Je přenosný přístroj pro měření dioptrií v oku, který se užívá při vyšetření i u nejmenších dětí nebo u imobilních pacientů.

Kontrastní citlivost

Je vyšetření zraku, které ukáže citlivost a jemnost detailů vašeho vidění za snížených světelných podmínek. Vysokou kontrastní citlivost potřebují zejména lidé v profesích jako například: řidiči, letci, dispečeři, tiskaři.

Testování binokulárních funkcí

Jedná se o soubor vyšetření, které testuje kvalitu vzájemné spolupráce obou očí a barvocit.

FAG – fluorescenční angiografie

Vyšetření FAG se používá k diagnostice a zhodnocení stavu očního pozadí. Vyšetření poskytuje informace o průtoku krve v zadní části oka.

Maddoxův kříž nebo vyšetření pomocí polarizačních fólií

Rychlé vyšetření ke zjištění skrytého šilhání nebo k přesnému určení úhlu zjevného šilhání. Používá se při subjektivních obtížích občasného dvojitého vidění a před refrakčními operacemi. 

Podívejte se na náš ceník vyšetření.

Copyright © 2004 - 2019 OFTEX, s.r.o. | Kontakt | Ochrana osobních údajů | Podmínky užití | Vytvořila reklamní a marketingová agentura PAREXPO