Druhy přístrojového vyšetření očí

Autorefraktokeratometrie

Je rychlé nekontaktní vyšetření používané ke změření dioptrické vady oka a zakřivení rohovky. Vyšetření je velmi jednoduché, spočívá pouze ve sledování obrázku.

Tonometrie

Je rychlé nekontaktní vyšetření zjišťující tlak v oku pomocí proudu vzduchu. Toto vyšetření je vhodné jako prevence zeleného zákalu u pacientů nad 40 let.

Pachymetrie

Je nekontaktní vyšetření zjišťující tloušťku rohovky. Tloušťka rohovky je údaj nutný pro správné stanovení nitroočního tlaku.

Perimetrie

Vyšetření rozsahu kvality zorného pole, pomocí perimetru, je jedno z nejčastějších přístrojových vyšetření v očním lékařství. Na naší oční klinice a na každém pracovišti máme hned několik perimetrů a můžeme tím pravidelně kontrolovat nejen pacienty se zeleným zákalem. Více...

OCT (optická koherentní tomografie)

Je vyšetření sítnice a zrakového nervu prováděné v naprosté většině případů bez rozkapání oka. OCT během několika sekund nasnímá sítnici a vytvoří řez očního pozadí a zrakového nervu. Používá se zejména při onemocnění sítnice a u zeleného zákalu. Analyzuje vrstvy a stanovuje počet nervových vláken u zrakového nervu. Všechna oční centra společnosti OFTEX jsou vybavena přístroji OCT. Více...

OCT Angioplex

Poskytuje stejné funkce jako OCT. Navíc má funkci angiografie, která umožňuje sledovat a kvantifikovat rozsah nově vzniklých cév u sítnicových onemocnění. Můžeme sledovat nedokrvená místa, která je potřeba ošetřit. Oproti FAG neumožňuje u diabetiků sledovat tok krve v cévách, ale je to neinvazivní vyšetření vhodné i pro pacienty s křehkými cévami nebo u lidí alergických na kontrastní látku.

OCT HRA s Autofluorescencí

Je neinvazivní vyšetření kombinující klasické OCT vyšetření s rozpoznáním autofluorescence. U závažných onemocnění sítnice, například věkem podmíněná makulární degenerace, jsou nedostatečně vyživovány některé části sítnice. To se projevuje tvorbou lipofuscinu. Tuto látku v sítnici přístroj rozpozná autofluorescencí a následně počítačově zobrazuje její intenzitu. Vyšetření nám pomáhá podrobně zjistit jak je onemocnění aktivní.

Keratograf 5M (rohovkový topograf)

Keratograf  slouží k vyhodnocení stavu přední části oka a využívá se ke screeningu onemocnění povrchu oka a k vyhodnocení efektu léčby. Pacient se díky tomuto přístroji stává partnerem lékaře a může sám pozorovat struktury ve vlastních očích, které přístroj zaznamenává. Nejnovější technologie pomáhají lidem preferujícím kontaktní čočky, rozeznávají a vyhodnocují syndrom suchého oka a mapují a měří přední plochu rohovky. Vznikají objektivizované výsledky, jež jsou reprodukovatelné a umožňují lékaři srovnávat, a tím spolehlivě interpretovat. 

DNEye Scanner

Je nekontaktní vyšetření, které zjistí kompletní informace o dioptrických hodnotách a o deformacích obrazu vznikajících v oku. Tento scanner automaticky a velmi přesně změří i ty nejmenší odchylky od ideálního vidění,
a to jak na blízko, tak i na dálku. Tímto přístrojem je také možné změřit hodnoty nitroočního tlaku, tloušťku rohovky a zmapování přední plochy rohovky. Měření bere rovněž v potaz velikost zornice a zaznamenává mnohem
více údajů, než je běžné. Výsledky tohoto vyšetření ukáží, jak lépe využít potenciál Vašeho zraku. Podle výsledků měření lze také plně individualizovat vybrané brýlové čočky přímo pro Vaše oči. DNEye Scanner 2+ je novinkou
v naší pobočce v Hradci Králové od dubna 2017. Tento unikátní přístroj se v ČR vyskytuje pouze na několika pracovištích.

HRT

HRT je přístroj, který provádí velmi precizní analýzu očního nervu. V kombinaci vyšetření pomocí HRT, perimetru a OCT, které jsou v podstatě standardní výbavou našich ordinací, jsme schopni provádět kvalitní diagnostiku zeleného zákalu. Výsledky HRT, vytvořené obrazy, poskytnou podklad určující stupeň a vývoj stavu zeleného zákalu.

Pentacam

Rohovka a přední část oka, má největší optickou mohutnost, to znamená, že se největší měrou podílí na dioptriích celého oka. Proto i drobné změny v zakřivení způsobené onemocněním rohovky, výrazně mění dioptrie a tudíž zhoršují vidění. Pro onemocnění diagnostikování tohoto druhu onemocnění,případně sledování v čase používáme přístroj Pentacam. Je to jediný přístroj, který je schopen zobrazit, jak vypadá nejen přední, ale i zadní plocha rohovky.

IOL Master

Použitím IOL masteru můžeme nejenom kontrolovat růst oka u dětí, ale také monitorovat postup krátkozrakosti. Jeho hlavním účelem je výpočet hodnoty nitrooční čočky při operaci šedého zákalu. IOL master nám pomáhá u většiny pacientů dosáhnout stavu, kdy po operaci šedého zákalu nepotřebují brýle na dálku.

Endoteliální mikroskop

Je přístroj, který ve velmi krátkém čase dokáže určit počet, tvar a celkovou kvalitu endotelových buněk v rohovce. Tyto endotelové buňky jsou zodpovědné za výživu rohovky oka a též za její průhlednost.

I - trace

Je vyšetření, při kterém přístroj pomocí zobrazení ukáže, jak pacient skutečně vidí. Používá se k vyšetření přední části oka. Toto vyšetření patří mezi nadstandardní a je v roce 2016 novinkou na naší oční klinice.

Ultrazvuk oka - Hi Scan Sono

Je nejmodernější ultrazvukový přístroj, který umožňuje lékaři nahlédnout do míst oka a jeho okolí, která nejsou jinak běžně vidět ani přístroji vyšetřující oko. Jde o neinvazivní, nebolestivé a rychlé vyšetření.

Fundus kamera

Je speciální sítnicový fotoaparát, který zaznamenává stav sítnice i bez rozkapání oka. Zaznamenaný stav sítnice oka lze porovnávat v čase.

Retinomax

Je přenosný přístroj pro měření dioptrií v oku, který se užívá při vyšetření i u nejmenších dětí nebo u imobilních pacientů.

Kontrastní citlivost

Je vyšetření zraku, které ukáže citlivost a jemnost detailů vašeho vidění za snížených světelných podmínek. Vysokou kontrastní citlivost potřebují zejména lidé v profesích jako například: řidiči, letci, dispečeři, tiskaři.

Testování binokulárních funkcí

Jedná se o soubor vyšetření, které testuje kvalitu vzájemné spolupráce obou očí a barvocit.

FAG – fluorescenční angiografie

Vyšetření FAG se používá k diagnostice a zhodnocení stavu očního pozadí. Vyšetření poskytuje informace o průtoku krve v zadní části oka.

Maddoxův kříž nebo vyšetření pomocí polarizačních fólií

Rychlé vyšetření ke zjištění skrytého šilhání nebo k přesnému určení úhlu zjevného šilhání. Používá se při subjektivních obtížích občasného dvojitého vidění a před refrakčními operacemi. 

Verion

Tento navigační systém umožňuje precizní umístění čočky, např. při operaci šedého zákalu nebo odstranění dioptrií. Po nasnímání oka se na sále promítá přesné uložení umělé nitrooční čočky včetně osy astigmatismu.

Pascal

V případě zařízení Pascal se jedná o optotyp, který však umožňuje měření bez zakrytí druhého oka. To je možné použítím polarizačních filtrů, které jsou předsazeny do zkušební obruby před oči. Vyšetření je tedy rychlé, kvalitní a také pro pacienta může být nevšedním zážitkem. Velmi důležitým využitím tohoto přístroje je vyšetřování spolupráce obou očí. To se používá při potížích, které nelze korigovat brýlemi, ale které je možné zlepšit například zrakovým tréninkem.

Podívejte se na náš ceník vyšetření.

Copyright © 2004 - 2023 OFTEX, s.r.o. | Kontakt | Ochrana osobních údajů | Podmínky užití | Vytvořila reklamní a marketingová agentura PAREXPO