Poradenské dny TyfloCentra Pardubice, o.p.s. na oční klinice OFTEX

pondělí 10. srpna 2015

Počínaje dnem 1. září 2015 budou na oční klinice OFTEX pracovníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. poskytovat lidem se zrakovým postižením poradenství v oblasti sociálně právní (průkazky ZTP a ZTP/P, příspěvky na péči, invalidní důchody aj.), poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek včetně možnosti jejich zapůjčení a udělovat praktické rady pro zvládání běžných denních činností. Poradenským dnem bude zpravidla první úterý v měsíci.

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je poskytovatelem kvalitních a komplexních služeb lidem se zrakovým postižením v celém Pardubickém kraji. Cílem poskytovaných služeb je motivovat lidi se zrakovým postižením k aktivnímu životu a napomáhat jim dosažení co největší míry samostatnosti.

Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je zdarma. Poradenských dnů lze využít na základě objednání se na oční klinice OFTEX u ošetřujícího lékaře, případně na telefonním čísle 464 007 800.

Další poradenské dny v roce 2015 jsou: 6. října, 10. listopadu, 1. prosince.

Případně lze o konzultaci požádat v TyfloCentru Pardubice, o.p.s. (www.tcpce.cz) Telefon: 466 500 615, 774 415 173.

E-mail: pardubice@tyflocentrum.cz

Zpět

Copyright © 2004 - 2023 OFTEX, s.r.o. | Kontakt | Ochrana osobních údajů | Podmínky užití | Vytvořila reklamní a marketingová agentura PAREXPO