OFTEX oční klinika podporuje vystoupení zrakově handicapované zpěvačky Moniky Maškové

středa 21. října 2015

Letošní září od 12.9. do 19.9.2015, se v Přelouči konal již pátý ročník Sochařského Workschopu, který byl ve znamení krásných, téměř letních osmi dnů, naplněných tvůrčí prací sochařů, výtvarníků a široké veřejnosti. Akci pořádal Klub Umění - ART-CLUB Přelouč a nelze ji označit jinak než jako úspěšnou.

V rámci celého konání SW se jí zúčastnilo na několik stovek návštěvníků a to i z řad Přeloučských základních a odborných škol, kteří tuto platformu využili k poznání a výuce v rámci svých vyučovacích hodin. Do tvorby se zapojili i naprostí amatéři a někteří z nich dojížděli denně až z Pardubic. O výuku a názorné předvedení se postarali již fundovaní výtvarníci jako např. Josef Dvořáček, Miroslav Vorel, Mudr.Aleš Buček, Bohumila Lochmanová, ak.sochařka Blanka Proksová atd.

Pro návštěvníky byl po celou dobu konání SW otevřen bufet u, Zlaté Hlavy, kde se mohli občerstvit širokým sortimentem pochutin a nápojů a to navíc za speciální ceny. SW také provázely tři hudební večery, kde se představil písničkář Tonda Hrdý s doprovodem v rámci zahajovacího dne 12.9. a poté ve středu 16.9. všechny uhranula svým zpěvem Monika Mašková, která ač zrakově handicapovaná, dohlédla až na dno duše všem posluchačům. Poté laťku jistě udržela neméně dobrá zpěvačka, Přeloučská rodačka Leona Šenková s výborným kytarovým doprovodem Libora Nalezinka. Vyvrcholením byl bezesporu poslední hudební večer v sobotu 19.9., kde se představila špičková hudební formace Praguematique, která doslova rozpohybovala celé prostory za Občanskou Záložnou, kde se SW konal. Hudba se krásně poslouchá, pokud dobře zní a o to se v rámci hudebních večerů postarali profesionální zvukaři Martin Burket a Libor Nalezinek, za což jim patří dík.

Nedílnou a již tradiční součástí této akce také byla tombola jejíž výtěžek opět putuje dětem na Dětskou kliniku Fakultní Nemocnice v Hradci Králové s níž Klub Umění-ART-CLUB Přelouč spolupracuje již šestým rokem. Díla, která vznikla na letošním SW a nejen ona, byla také k vidění na výstavě, která se konala na závěr akce 19.9.v prostorách jídelny Občanské Záložny.

Důležité je připomenout také to, že tato akce byla jak pro návštěvníky, tak pro aktivní účastníky v rámci celého konání zdarma. Samozřejmě vše toto by se nemohlo uskutečnit bez podpory sponzorů, přispěvovatelů a příznivců, kteří nezištně pomáhali při realizaci této akce.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval hlavním sponzorům, kterými jsou: Elektrárna Chvaletice, Pivovar Svijany, OFTEX-oční klinika a Město Přelouč.

Moc si Vaší podpory vážíme a děkujeme za ni. Rád bych zde zdůraznil jednoho ze sponzorů a to firmu OFTEX-oční kliniku, která se stala takovým speciálním sponzorem a to tím, že svým přispěním podpořila možnost uplatnění a vystoupení zrakově postižené zpěvačky Moniky Maškové a my věříme, že se tato spolupráce bude i nadále úspěšně rozvíjet.

Na závěr pozdrav všem a vzhůru do dalšího ročníku.
Za Klub Umění ART-CLUB Přelouč                                                                                    
Luděk Schejbal

Zpět

Copyright © 2004 - 2023 OFTEX, s.r.o. | Kontakt | Ochrana osobních údajů | Podmínky užití | Vytvořila reklamní a marketingová agentura PAREXPO